Nieuws - SVMH Gouda
15256
page-template,page-template-blog-masonry-full-width,page-template-blog-masonry-full-width-php,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

 

Rijbewijskeuringen in Gouda

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 13 december in De Buurtstee, Gildenburg 1 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring naar het CBR. Binnen een week krijgt u dan het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 55,00.
Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en kunt u snel een afspraak maken bij de keuringsarts dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld. Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. Maak op tijd de afspraak.

Willem Verwoerd

Profiteer van onze aantrekkelijke zorgverzekering

In 2019 betalen we allemaal meer voor de zorg en onze zorgverzekering. Vooral senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Als lid van de SVMH kunt u gebruikmaken van onze aantrekkelijke en voordelige collectieve zorgverzekering. Meer gegevens vindt u op de pagina “LIDMAATSCHAP”.

Willem Verwoerd

Koffieochtend 21 november

Woensdag 21 november is er weer een koffieochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Deze keer hebben wij gekozen voor DOPPIO, Sint Anthoniestraat  1.  DOPPIO ligt schuin tegenover de voorzijde van De Agnietenkapel in de Binnenstad.
Het is een Italiaans getinte espressobar. De eigenaar zal ons ook wat vertellen over het idee achter deze koffiebar. Doppio heeft een uitgebreide koffiekaart en natuurlijk is er ook wat lekkers te bestellen. Wij hebben de koffie geproefd en die is ons goed bevallen. Iedereen is van harte welkom en je hoeft je niet aan te melden. Vergeet niet dat alles voor eigen rekening is!
We maken er weer een gezellig anderhalf uurtje van!
Tot ziens,
Lili Koot (0182-373162) en Ina Appers (0182-527928)

Maximum aantal deelnemers bustochten

De belangstelling voor busreizen neemt steeds meer toe. We komen regelmatig tegen het maximale aantal deelnemers dat met één bus mee kan. Twee maal hebben we dit jaar het maximale aantal deelnemers bereikt dat in de bus mee konden. Een keer hebben we al een wachtlijst moeten maken! Wat is het probleem?

De grootste bussen hebben 58 of 63 zitplaatsen. Een dubbeldekker kan meer mensen meenemen, maar is niet geschikt voor de meeste van onze leden. Ik zie veel van onze mensen niet de krappe trap in de bus opklimmen. Willen we een extra bus in kunnen schakelen, dan moeten we zeker 85 deelnemers hebben om uit de kosten te komen. We hopen nooit nee te hoeven verkopen, maar we kunnen dit niet garanderen. Dus zodra we meer aanmeldingen hebben dan plaatsen in de bus, dan kunnen we niet anders dan de late aanmelders op een wachtlijst te plaatsen.

Ons advies: Wilt u graag mee, stel het inschrijven niet uit. Een mochten we veel meer inschrijvingen krijgen dan we plaatsen in de bus hebben, dan kan de reiscommissie tijdig een extra bus bestellen.

De reiscommissie

Fietsen op vrijdagen

Vrijdag 26 oktober is de laatste keer “fietsen op vrijdag” van dit jaar. Natuurlijk kan er bij mooi weer nog langer gefietst worden door liefhebbers. Volgend jaar starten wij we weer in april.

Ik wens jullie een goed winterseizoen.

Joke Lammers

 

Berichten van andere verenigingen

In principe publiceren we geen berichten van andere verenigingen in Het Blad. We willen voorkomen (op onze kosten) een gratis publicatie bord te worden voor allerlei, voor ouderen nuttige, verenigingen. Uiteraard kan iemand wel een artikel voor Het Blad schrijven over zijn of haar hobby. Dan zien anderen hoe waardevol die hobby voor bepaalde personen is.  Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. In Het blad staat een leuk artikel en indirect komt de andere vereniging en haar activiteiten onder de aandacht van onze leden.
Het bestuur

De activiteiten leiders zijn HET aanspreekpunt 

Bij de busreis van 13 juli bleken de nodige dames gehoord te hebben dat de meerdaagse reis niet door zou gaan. Zij hadden zich daarom niet aangemeld voor deze reis. Waar dat verhaal vandaan kwam weten de mensen van de reiscommissie niet. Op dat moment hadden we nog 4 dagen te gaan tot het moment waarop de beslissing moest worden genomen. We hebben ter plaatse het gerucht ontzenuwt. Uiteindelijk is het aantal aanmeldingen voor de meerdaagse reis na de busreis van 13 juli in 4 dagen verdubbeld. We hadden toen voldoende aanmeldingen om de reis door te laten gaan.
De moraal van het verhaal; Als u iets hoort over een van onze activiteiten wat afwijkt van uw verwachting, neem contact op met de activiteiten leiders! Deze staan vermeld op de website. Van hen krijgt u de juiste informatie.
Willem Verwoerd

Jaarvergadering 22 mei

Sfeerverslag ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Sfeerverslag jaarvergadering 22 mei 2018

Ongeveer ¼ van onze leden heeft onze jaarvergadering bezocht. Een bijzondere vergadering, waarbij we gelijktijdig ons 10 jarig bestaan vierden. Na de opening zijn de leden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na een paar mededelingen zijn we door de agenda gegaan. Alle vergaderstukken zijn zonder discussie aangenomen. De leden zijn tevreden over de wijze waarop de vereniging functioneert en hoe de bestuursleden leiding geeft aan de vereniging. De penningmeester heeft op enkele punten een toelichting gegeven op de financiële stukken. Stukken op basis van de boekhouding die de kascontrole commissie in orde heeft bevonden.

We mogen ons gelukkig prijzen dat er in de vergadering 3 nieuwe bestuursleden zijn benoemd. Met Jan Weggemans, Helma de Mooy en Marion Eichhorn hebben we een bestuur van 5 mensen. Dat voor het eerst sinds lange tijd. Ook de kascontrole commissie is met de dames Wieman en Wierst compleet.

Voor de vergadering waren de leden al ontvangen met koffie en gebak. Na de korte vergadering waren er hapjes en drankjes voor de aanwezigen. Nadat we daar van genoten hadden hebben we genoten van het programma dat Linquinda heeft gepresenteerd. Een fijne middag voor zowel de leden als het bestuur. Want wat is er fijner als een vereniging die voldoet aan de verwachtingen van de leden en (bestuurs)leden wiens inspanningen voor de vereniging worden gewaardeerd door de leden.

Willem Verwoerd

Vergader stukken:

  NOTULEN   ALGEMENE LEDEN VERGADERING 24 oktober 2017

 

Dinsdag 24 oktober 2017 in de Prinsenhof.

Else Kossen opent de vergadering. Zij vraagt 1 minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen

jaar zijn ontvallen. Tevens blikt zij nog even terug op het afgelopen jaar.

Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:

 • In de volgende uitgave van “Het Blad” een notitie komt over de reizen.
 • Willem Verwoerd verzoekt de leden, ter completering van de ledenadministratie voor de Lief en Leed commissie, de leden door te geven wanneer zij geboren zijn. Van ruim de helft van de leden ontbreekt dit gegeven.
 • Piet Kossen krijgt een cadeaubon voor zijn vele werk wat betreft Het Blad.
 • Jan Weggemans en Willem Verwoerd gaan samen de reizen organiseren. Jan leidt de dinsdag reizen, Willem de vrijdag reizen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Eemland. Dit betreft de termijnen waarbinnen zaken moeten worden bevestigd. Dit is uitgelegd. Er komt een mededeling in “Het Blad”.
 • De bingo heeft behoefte aan meer vrijwilligers.

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Vervolgens is het financieel jaarverslag goedgekeurd. De kascontrole commissie bestaat in 2017 uit Mw. O. Kanters (2e jaar) en Dhr. Weggemans (1e jaar).

De begrotingen 2017 en 2018 zijn doorgesproken en goedgekeurd.

Het voorgestelde Huishoudelijk Reglement (HH reglement) is goedgekeurd.

Else Kossen treedt af als voorzitter/bestuurslid. Willem Verwoerd wordt herkozen. Carolien Kanters wordt gekozen als voorzitter.

Een aantal actieve leden is gestopt met hun werk. Joke Lammers en Jos Veldhuis krijgen bloemen voor hun werk voor de vereniging. Op basis van het net goedgekeurde HH reglement benoemt de vergadering Else Kossen tot erelid. Hierna volgen een paar korte toespraken en worden cadeau’s overhandigd. Hierna bedankt Else de vergadering.

Rondvraag:

 • Wietske v.d. Brink zoekt mensen die interesse hebben om mee te doen met het spel Rummikub.
 • We zijn op zoek naar actieve leden. Jan Weggemans meldt zich aan als kandidaat bestuurslid. Iet Stuart meldt zich aan voor de Lief en Leed commissie.

De vergadering wordt gesloten onder dankzegging van de inbreng van de aanwezigen.

Na de pauze toont Piet Kossen foto’s van Gouda en Omstreken.

 

Jaarverslag 2017

Inleiding

Zoals gebruikelijk schrijven we een kort jaarverslag. Van de meeste zaken is al verslag gedaan in “Het Blad”. Het voegt voor de vereniging weinig toe als we dit hier herhalen.

De SVMH

De SVMH heeft geen politieke of religieuze binding. Zij is er voor senioren van af 50 jaar. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en staat open voor plaatselijke of regionale contacten en samenwerking. De SVMH is een van de organisaties die zich met haar activiteiten richt op het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen.

Het doel van de vereniging / activiteiten

Het doel van onze vereniging is tweeledig.

Voor de leden zijn veelal de recreatieve verenigingsactiviteiten het belangrijkste. Zij worden bezocht door een groot aantal leden. Via deze activiteiten krijgt / heeft men contact met andere senioren. Hieruit ontstaan nieuwe relaties. Juist door deze nieuwe relaties wordt in belangrijke mate wordt voorkomen dat senioren eenzaam worden. De SVMH heeft van alle actieve senioren verenigingen in Gouda het breedste pakket activiteiten.

We houden ons bezig met belangenbehartiging. Het bestuur bezoek daartoe vergaderingen van derden waar wordt gesproken over problemen van ouderen, wetgeving die op ons af komt en dergelijke. Voor zover van belang voor onze leden worden daar in Het Blad korte artikelen aan geweid. Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen rond het ouderenbeleid bij de gemeente nauwlettend.

De SVMH heeft in 2017 onder ander de volgende zaken georganiseerd:

 • Acht dagreizen en twee meerdaagse reis
 • Vanaf april tot en met oktober iedere dinsdag- en vrijdagmorgen gezamenlijk fietsen (lange tocht en korte tocht)
 • Twee keer per maand een bingo middag
 • Handwerk groepjes
 • Een of twee keer per week wordt er Jeu de Boules gespeeld
 • Tien keer per jaar zijn we mede organisator van een munten- en postzegelbeurs
 • Diverse malen zijn er leden gezamenlijk uit eten geweest
 • Diverse malen zijn leden met elkaar musea gaan bezoeken
 • Een zomer- en winter school
 • Lange- korte wandelingen
 • Nordic Walking

Hebben leden problemen met derden, dan wordt hulp geboden. Een deel van onze leden met een zorgbehoefte hebben het afgelopen jaar wederom te maken gehad met de effecten van de gemeentelijke bezuinigingen. Mensen met een zorgbehoefte moeten zelf de weg zien te vinden binnen de diverse afzonderlijke organisaties. Indien nodig wordt de helpende hand geboden.

De leden

Ook dit jaar hebben we definitief afscheid moeten nemen van een aantal leden. Hieronder was ook ons bestuurslid Marianne de Vries. Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het dragen van hun verlies.

We prijzen ons gelukkig dat zo veel (bestuur) leden zich inzetten voor de vereniging. Ik denk hierbij onder andere aan het leiden en organiseren van recreatieve van activiteiten, het organiseren van reizen, het bezorgen van Het Blad. Hierdoor is de SVMH geworden wat het nu is. Dank, heel veel dank aan deze mensen.

Het bestuur

In 2017 heeft, na een bestuurslidmaatschap van 9 ½ jaar, Else Kossen haar bestuurslidmaatschap neergelegd. De leden in de vergadering hebben haar vanwege haar grote verdienste voor de SVMH benoemd tot ere-lid.

De vereniging beschikt over een relatief klein bestuur. Willen we meer zaken organiseren, dan is uitbreiding van het bestuur gewenst. Daarnaast is het ook gewenst te streven naar een verjonging van het bestuur zodat de continuïteit op langere termijn wordt gewaarborgd. Het bestuur is het afgelopen jaar 4 keer bijeen geweest. Daarnaast is er regelmatig informeel overleg geweest over lopende zaken.

De motivatie van het bestuur om zich in te zetten voor onze vereniging is gelegen in het feit dat we voor ouderen, die hun hele leven hard hebben gewerkt en de bron zijn van de huidige welvaart van de jongeren, activiteiten willen ontwikkelen om te voorkomen dat zij eenzaam worden. Voorkomen is beter dan genezen en kost beduidend minder geld!

 Leden vergaderingen

 Is in 2017 één ledenvergadering gehouden. De opkomst bij deze vergadering lag rond de 25%. Een bewijs dat onze vereniging leeft bij onze leden. Het bestuur is verplicht voor 1 juli de financiële verslaggeving door de leden goed te laten keuren. Als gevolg van ziekte van de penningmeester moest deze vergadering worden uitgesteld. Wel zijn de cijfers over 2016 en het verslag van de kascontrole commissie tijdig gepresenteerd in “Het Blad”. Hierover zijn geen vragen binnen gekomen. De stukken zijn in de ledenvergadering van oktober formeel vastgesteld.

We hebben voor 2018 de contributie wederom niet verhoogd. De SVMH is nog steeds de goedkoopste senioren vereniging van Gouda. We werken, afwijkend van andere anderen organisaties, zonder subsidie. Een compliment voor het beleid van onze penningmeester.

De website

 De website wordt goed bezocht. Gemiddeld hebben we ongeveer 5 bezoekers per dag. Hierop staat onder andere het activiteiten overzicht voor de komende maanden, foto’s van een deel van onze activiteiten en contact gegevens. De website wordt bijgehouden door Willem Verwoerd.

 Slot opmerkingen

 De kracht van de SVMH is “mét elkaar, vóór elkaar”. De SVMH biedt leden een platform om leef en leed te delen. Juist dat voorkomt het gevoel van eenzaamheid. Er passeren in de gesprekken tussen de leden zowel vrolijke als ernstige zaken. Het delen van gevoelens en emoties leidt tot een verbondenheid met elkaar. De dames van de lief en leed commissie houden zich daar regelmatig mee bezig als het om individuele zaken gaat. Ook ongedwongen sfeer binnen al onze activiteiten is ook een grote stimulans om met elkaar in gesprek te komen. Het bestuur ziet regelmatig hoezeer dit element van onze vereniging wordt gewaardeerd. Laten we vooral dit met elkaar koesteren.

Het verbindend element in onze vereniging is Het Blad. Hier past een speciaal woord van dank uit te spreken aan alle mensen die het mogelijk maken dat u 10 keer per jaar “Het Blad” in uw brievenbus ontvangt.

Een belangrijke activiteit binnen onze vereniging is het organiseren van reizen. De organisatie hiervan vraagt veel tijd. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan de mensen die dit voor ons organiseren en uitvoeren.

Als laatste wil ik, mede namens het bestuur, de personen bedanken die onze verenging financieel hebben ondersteund met giften en donaties.

 

 

 

Voorgestelde wijzigingen Huishoudelijk reglement

Toevoegen:

Artikel 4

Privacy

 1. Seniorenvereniging Midden Holland (SVMH) heeft leden en kan alleen functioneren als het bestuur kan beschikken over enkele persoonlijke gegevens van die leden. Alle benodigde gegevens worden bij inschrijving op een inschrijfformulier ingevuld. Het bestuur legt de gegevens uit het inschrijfformulier vast in de ledenlijst. Het lid is ervoor verantwoordelijk om wijzigingen in deze persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan het bestuur. De leden hebben het recht hun gegevens in de ledenadministratie te raadplegen en zo nodig te rectificeren. Het bestuur draagt er zorg voor dat deze gegevens volgens de wettelijke termijnen worden gearchiveerd.
 2. De in de ledenadministratie opgenomen gegevens en alle later doorgegeven wijzigingen daarin kunnen alleen door bestuursleden en degene die “Het Blad” verzend worden geraadpleegd. Deze personen kunnen deze gegevens nodig hebben om hun bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen en kunnen de gegevens opnemen in een e-mail-, boekhoud-, of bankprogramma. Het bestuur geeft deze gegevens door aan andere instanties als dat wettelijk is voorgeschreven. Het bestuur er zorg voor dat de toevertrouwde persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met andere leden, commerciële partijen, of andere belangstellenden zonder wettelijke noodzaak.
 3. Tijdens activiteiten van de SVMH kunnen foto’s worden genomen. Deze kunnen door de SVMH worden gebruikt in “Het Blad”, op de website en in propaganda materiaal. Indien personen tegen deze openbaarmaking zijn, maken zij dit kenbaar bij het bestuur. Het bestuur zal, in overleg met de betrokkene, in overeenstemming met de wet maatregelen nemen.

Wijziging nummer van 4 naar 5

Artikel 5

Slot bepalingen

In alle gevallen waar statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Motivatie

Verenigingen houden zich al jaar en dag aan de hierboven genoemde zaken rond privacy. De nieuwe wetgeving dwingt verenigingen de tekst uit de wet ook op te nemen in hun Statuten of Huishoudelijk reglement. Door de nieuwe wetgeving is het voor leden mogelijk sneller en makkelijker actie te nemen als zij van mening zijn dat hun privacy wordt geschonden.

Afspraken vrijdag fietsgroep

Met dank aan Joke Lammers het volgende bericht:

Onder het genot van koffie en oranje gebak van de SVMH, hebben we de neuzen weer één kant op gekregen. Graag wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inbreng in deze.

De gemaakte afspraken zijn:

 • Start blijft bij Excelsior
 • Starttijd, let op! 9.30 uur
 • De groep bepaalt per keer, waarheen er gefietst gaat worden
 • Deze afspraken gaan in vanaf de eerste vrijdag in mei 2018 (vrijdag 4 mei).

Over computers en zo

In de afgelopen periode heeft de SSG Gouda, in samenwerking met de Hobby Computer Club (HCC) Regio Gouda, zich ingespannen om het voordeel van tablet-gebruik met name voor senioren onder uw aandacht te brengen. Daartoe is een aantal presentaties gegeven, waarbij op duidelijke en inzichtelijke manier dit voordeel is toegelicht. Aansluitend op deze presentaties zijn cursussen gegeven om het gebruik van een tablet daadwerkelijk te ervaren en te oefenen. Bij de opzet van deze cursussen is rekening gehouden met het feit, dat senioren wat minder routine hebben in het gebruik van digitale hulpmiddelen. Het tempo van de cursus is daarop afgestemd. Ook zijn tijdens de cursus – naast natuurlijk een docent – een aantal assistenten behulpzaam  tijdens de lessen. Om een indruk te krijgen van deze cursussen klikt u op de volgende link: video SSG-cursus.  Voor senioren, die nog vragen hebben over computers, tablets, smartphones, enz. verwijzen we naar de mogelijkheid om die vragen te stellen aan deskundigen, die elke week op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn in De Rotonde, Zuidhoef 138, 2804 TE Gouda. Ook in de Bibliotheek Gouda wordt een dergelijk vragenuurtje gehouden op dinsdag van 11.00 – 12.30 uur. Ook worden er thema presentaties verzorgd, zowel in De Rotonde als ook in de Bibliotheek. Vragen over dit onderwerp kunt u altijd kwijt aan het volgende mailadres: HHC Regio Gouda informatie.

Actieve leden gezocht

We richten ons als vereniging met onze activiteiten op senioren. Onze leden zijn senioren. Dus ook het bestuur en de actieve leden zijn senioren. Zoals te verwachten is, is het verloop groter dan bij verenigingen met ook jongere actieve leden. We zijn daar om op zoek naar mensen die zich vrijwillig actief willen inzetten. Alleen dan kunnen we voor onze leden een optimaal pakket activiteiten brengen.

 

Iets voor U?  Neem contact op met Carolien Kanters of Willem Verwoerd

Twee dagen fietsen

Onze sportieve leden kunnen vanaf mei op twee dagen gaan fietsen. Op dinsdag vertrekt een groep om 9.15 uur van het stadhuis voor een langere tocht met een koffie pauze. Op vrijdag vertrekt om 10 uur een groep van het Exelsior terrein voor een kortere tocht. LET OP: Van november tot april zijn er geen fietstochten.

Rijbewijs keuringen

Senioren, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs door een arts moeten worden gekeurd, kunnen regelmatig terecht in De Buurtstee, Gildenburg 1. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 41,00 Euro.

Het tarief (prijsniveau 2018) voor de keuring voor chauffeurs tot 75 jaar is 35,00 euro voor BE en 52,50 euro voor C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau (088-2323300) of plan zelf een datum via www.regelzorg,nl

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Geen berichten gevonden