Nieuws - SVMH Gouda
15256
page-template,page-template-blog-masonry-full-width,page-template-blog-masonry-full-width-php,page,page-id-15256,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

 

Diverse Activiteiten zijn weer opgestart zoals het fietsen en wandelen.
Door de huidige maatregelen worden deze activiteiten op dit moment weer
aangepast; April 2021

Wandelingen

Lange wandeling: Er zijn voor april twee wandelingen opgenomen: Vrijdag 9 april lange wandeling 1,5 tot 2 uur
Verzamelen: 10.45 uur op de grote parkeerplaats van de Goudse Houtdicht bij het vroegere Live and Garden. Vertrek om 10.50 uur.

.

Korte wandeling: Vrijdag 16 april korte wandeling in een rustige tempo. Verzamelen om 10.00 uur in of bij
de bibliotheek in de Chocoladefabriek. Klein Amerika 20 vertrek om 10.05.

Voor informatie :
Wietske van den Brink .
Tel. 0182 – 338339
Email: wietskevandenbrink@kpnmail .nl

Koffie ochtend

Tot ziens.

Lili Koot      (0182-373162)

Ina Appers (0182-527928)

 

Jeu de Boules.
In het kader van het stimuleren van “bewegen voor ouderen” heeft de gemeente besloten de Jeu de Boules baan bij de Wingerd flat niet te onderhouden. De baan is haast niet meer te gebruiken. Een goede mogelijkheid om ouderen te laten bewegen is hierbij komen te vervallen.
Bij Olympia aan de Bodegraafseweg te Gouda zijn we weer begonnen met Jeu de Boules en wel op de maandagmiddag
van half twee tot half vier aanwezig 13.15 uur want hierna gaat het hek op slot. Voor iedereen wordt verwacht dat u de anderhalve meter maat regelen van het RIVM in acht neemt. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Else Kossen Tel: 0182-513799

Twee dagen fietsen

Voor al u fietsinformatie kunt u de volgende personen bellen.

Joke Lammers tel: 0182-573732 Mobiel: 06-13046174 en Johan de Jong tel: 0182-521441 Mobiel:06-33832280.

Maximum aantal deelnemers bustochten

De belangstelling voor busreizen neemt steeds meer toe. We komen regelmatig tegen het maximale aantal deelnemers dat met één bus mee kan. In 2019 hebben we drie maal het maximale aantal deelnemers bereikt dat in de bus mee konden. Twee keer hebben we een wachtlijst moeten maken! Wat is het probleem?

De grootste bussen hebben 58 of 63 zitplaatsen. Een dubbeldekker kan meer mensen meenemen, maar is niet geschikt voor de meeste van onze leden. Ik zie veel van onze mensen niet de krappe trap in de bus opklimmen. Willen we een extra bus in kunnen schakelen, dan moeten we zeker 85 deelnemers hebben om uit de kosten te komen. We hopen nooit nee te hoeven verkopen, maar we kunnen dit niet garanderen. Dus zodra we meer aanmeldingen hebben dan plaatsen in de bus, dan kunnen we niet anders dan de late aanmelders op een wachtlijst te plaatsen.

Ons advies: Wilt u graag mee, stel het inschrijven niet uit. Een mochten we veel meer inschrijvingen krijgen dan we plaatsen in de bus hebben, dan kan de reiscommissie tijdig een extra bus bestellen. Maar dat lukt niet als er veel last minute inschrijvingen zijn!

De reiscommissie

Spellenmiddag vanaf 7 september

Spellenmiddag Wijkcentrum v Noord Bloemendaal iedere maandagmiddasg van 14.00 uur tot16.00 uur leden€2.00 en niet leden €2,50 dit is incl. een kop koffie of thee. Voor informatie kunt u bellen met Nelly Kroeze Tel: 0182-537386.

“]

D

vc_separator type=”transparent” up=”45″ down=”0″]

d.

Vragen over bingo 

Indien er vragen zijn over de bingo, u kunt ten alle tijde bellen met 0182-532556.  Op de bingo middagen ben ik mobiel te bereiken op 06-12864221. Alleen ik kan niet altijd garanderen direct mijn mobiel direct op te nemen. Bel dan direct een tweede keer, dan heb ik waarschijnlijk mijn mobiele telefoon klaar liggen.
Marja Verwoerd

J/strong>

Sfeerverslag ALGEMENE LEDEN VERGADERING

We waren op 28 mei bijeen in de Irishof. Helaas viel de vergadering samen met een staking van het openbaar vervoer. De nodige leden waren hierdoor niet in staat de vergadering te bezoeken. Jammer!

De vergadering heeft Willem Verwoerd herkozen als bestuurslid. Hij is het enige overgebleven bestuurslid die vanaf de oprichting van de SVMH in het bestuur zit. Frans de Ruiter is in het bestuur gekozen. Hij gaat zich bezighouden met de opmaak van Het Blad. Ook hebben we weer een complete kascontrole commissie. Anneke Snoek (voor 2 jaar) en Wim Scheuer (voor 1 jaar) gaan volgend jaar de boeken van de penningmeester controleren.

Helaas ontbrak er in het jaarverslag van het secretariaat een stukje over ons tweede lustrum. Geen van de bestuursleden had dit tijdens de voorbereiding van de jaarvergadering opgemerkt. Maar we hebben oplettende leden. Dit wordt gecorrigeerd. De notulen van de ledenvergadering van 2018 zijn ongewijzigd goedgekeurd.

Financieel is onze vereniging gezond. Vooral de reizen leverden dit jaar een positief saldo op. Als er voldoende deelnemers zijn krijgen we van Eemland een bedrag voor het werk dat de SVMH voor haar verricht. Dat bedrag is onverwacht beduidend hoger uitgevallen dan begroot. Voor het komende jaar wordt er gestreefd inkomsten en uitgaven bij de reizen beter in evenwicht te krijgen. De begrotingen voor 2019 (herzien) en 2020 zijn besproken. Deze laten een kleine plus zien. Aangezien Willem ook het geld van de bingo beheert heeft hij de kascontrole ook geïnformeerd over de financiën van de bingo. Willem controleert de financiële verslagen van alle commissies waar geld in om gaat. Door deze opzet is ook voor de bingo een controle door een derde geregeld. Tevens heeft hij een begroting voor de bingo voor 2019 gepresenteerd. Deze komt uit op een nulresultaat. De vergadering keurde de financiële verslagen goed. In de begrotingen wordt nog steeds gerekend met de al jaren geldende contributie van 16,50 (een lid) en 28,50 (twee leden op één adres). Dus ook volgend jaar komt er geen contributieverhoging.

De voorgesteld aanvulling van het huishoudelijk reglement is door de vergadering goed gekeurd.

Tot slot hebben we Piet Kossen bedankt voor het vele werk dat hij heeft verricht bij het maken van Het Blad. Helaas was hij door ziekte afwezig. Twee bestuursleden zullen hem namens de leden bezoeken, bedanken en een cadeau aanbieden. Ook Dirk Kortekaas was aanwezig. Hij was tot voor kort onze vaste chauffeur op onze reizen. We hebben afscheid van hem (en zijn vrouw) genomen en hem (ter herinnering aan de SVMH) een beeldje van een buschauffeur gegeven.

Na de pauze hebben diverse leden de activiteiten van de SVMH voor het voetlicht gebracht. Veel van de aanwezigen hadden geen idee dat er zoveel SVMH leden zoveel activiteiten organiseerden. Het werd als bijzonder nuttig ervaren dat het bestuur ruimte had ingeruimd om dit een keer te presenteren.

Na een fijne middag zijn de aanwezigen weer naar huis gegaan.

 

Willem Verwoerd

Over computers en zo

In de afgelopen periode heeft de SSG Gouda, in samenwerking met de Hobby Computer Club (HCC) Regio Gouda, zich ingespannen om het voordeel van tablet-gebruik met name voor senioren onder uw aandacht te brengen. Daartoe is een aantal presentaties gegeven, waarbij op duidelijke en inzichtelijke manier dit voordeel is toegelicht. Aansluitend op deze presentaties zijn cursussen gegeven om het gebruik van een tablet daadwerkelijk te ervaren en te oefenen. Bij de opzet van deze cursussen is rekening gehouden met het feit, dat senioren wat minder routine hebben in het gebruik van digitale hulpmiddelen. Het tempo van de cursus is daarop afgestemd. Ook zijn tijdens de cursus – naast natuurlijk een docent – een aantal assistenten behulpzaam  tijdens de lessen. Om een indruk te krijgen van deze cursussen klikt u op de volgende link: video SSG-cursus.  Voor senioren, die nog vragen hebben over computers, tablets, smartphones, enz. verwijzen we naar de mogelijkheid om die vragen te stellen aan deskundigen, die elke week op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn in De Rotonde, Zuidhoef 138, 2804 TE Gouda. Ook in de Bibliotheek Gouda wordt een dergelijk vragenuurtje gehouden op dinsdag van 11.00 – 12.30 uur. Ook worden er thema presentaties verzorgd, zowel in De Rotonde als ook in de Bibliotheek. Vragen over dit onderwerp kunt u altijd kwijt aan het volgende mailadres: HHC Regio Gouda informatie.

Actieve leden gezocht

We richten ons als vereniging met onze activiteiten op senioren. Onze leden zijn senioren. Dus ook het bestuur en de actieve leden zijn senioren. Zoals te verwachten is, is het verloop groter dan bij verenigingen met ook jongere actieve leden. We zijn daarom op zoek naar mensen die zich vrijwillig actief in willen zetten. Alleen dan kunnen we voor onze leden een optimaal pakket activiteiten blijven organiseren. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe activiteiten. Helaas is er geen klaverjas club meer. Zijn er leden die dit willen gaan organiseren of daarbij willen helpen, meldt u dan aan. Dat geld ook voor andere activiteiten.

Iets voor u? Neem contact op met een van de bestuursleden.

Geen berichten gevonden